Hair Masks

Sulom Hair Mask 100 gms
₹499 ₹374 (25% off)
Organic Neem Powder - 200 gms
₹360 ₹270 (25% off)
Hair Mask (Powder) - 100 gm
₹200
Herbal Hair Pack 120 gms
₹360
Detox Hair Mask 120 gms
₹415
Reetha Powder, 200 gms
₹240 ₹190 (21% off)
Indigo Powder,175 gms
₹280 ₹225 (20% off)
Henna Powder, 200 gms
₹270 ₹215 (20% off)